Kinesitherapeuten
Wim Poppe en Marlies Teetaert

Sluizenstraat 15
8450 Bredene

059/442.442

slider image


Kostprijs

Van toepassing in normale situaties, bijvoorbeeld bij een enkelverstuiking of lumbago. Courante pathologie?

PrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing in 2019
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Individuele zitting van
30 minuten
22,2616,375,89
19,872,39
Individuele zitting van
30 minuten indien het aantal toegelaten behandelingen tegen normale terugbetaling wordt overschreden
(*)7,40-
9,39-

(*) Een geconventioneerde kinesist mag voor die overschrijdingszittingen hetzelfde honorarium vragen als voor nr. 560011.Van toepassing in specifieke situaties, bijvoorbeeld na een (zware) heelkundige ingreep. F-pathologie?

PrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing in 2019


Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Individuele zitting van
30 minuten
22,2617,904,36
20,591,67
Individuele zitting van
30 minuten indien het aantal toegelaten behandelingen tegen normale terugbetaling wordt overschreden
(*)8,52-
9,95-

(*) Een geconventioneerde kinesist mag voor die overschrijdingszittingen hetzelfde honorarium vragen als voor nr. 560011.

Toeslag

Sinds 1 januari 2019 mogen kinesisten voor diverse prestaties ook een toeslag aanrekenen. Deze toeslagen worden volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Bekijk hier een gedetailleerd overzicht van alle prestaties


Betalen

U krijgt na ongeveer negen of tien beurten de definitieve of tussentijdse factuur. Deze kan u op verschillende manieren betalen. U vindt de mogelijkheden hieronder.

U ontvangt daarnaast ook het getuigschrift van verstrekte hulp samen met het voorschrift van de dokter. Deze twee brengt u samen naar uw ziekteverzekering om een terugbetaling te ontvangen.

Cash

U betaalt cash in de praktijk

Bancontact-App

U gebruikt een app op een smartphone.

Payconiq

U gebruikt de app van Payconiq en zoekt op kine Wim poppe.

Indien u wenst kan u ook overschrijven op het nummer BE42 7310 3428 2401


Terugbetaling

U ontvangt van uw kinesitherapeut een getuigschrift voor verstrekte hulp (GVH). Aan een eerste GVH vindt u ook het voorschrift van de dokter. Deze twee brengt u samen naar uw ziekteverzekering om een terugbetaling te ontvangen.

Na de laatste behandeling op het GVH heeft u twee jaar de tijd om het getuigschrift in te dienen bij uw ziekenfonds.

De codes die u vindt bij A kan u terugvinden op de website van het RIZIV .


Te laat of niet betaald?

U heeft steeds 30 dagen tijd om na ontvangst van de overschrijving het verschuldigde bedrag te betalen. Indien deze termijn overschreden wordt dan vindt u in onderstaande tabel de gevolgen en bijhorende kosten.

Gevolg Kosten
Herinnering0 €
Aanmaning12 €
Aangetekend25 €
Deurwaarder50 € + extra kosten

Courante pathologie

Bij een C-pathologie of “courante pathologie” heeft u recht op 18 behandelingen aan de normale terugbetaling per pathologische situatie. Per jaar zijn er drie verschillende pathologieën mogelijk, bijvoorbeeld 18 behandelingen wegens lage rugpijn, 18 wegens een tenniselleboog en nog eens 18 wegens een enkelverstuiking. Hiervoor moet voor de tweede en derde reeks een aanvraag worden ingediend bij de adviserend geneesheer van uw mutualiteit.


F-Pathologie

De groep van Fa zijn de acute functionele pathologieën. Hiervoor is er een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden. Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een jaar, men begint te rekenen vanaf de dag van de eerste prestatie.

 • 1/Posttraumatische,postoperatieve of neurochirurgische aandoeningen
 • 2/Sitaties waarbij een reanimatie in het ziekenhuis werd uitgevoerd
 • 3/Situaties waarbij de rechthebbenden opgenomen zijn geweest in een dienst intensieve zorg, in een dienst voor vroeggeborenen of in een dienst NIC voor zwakke pasgeborenen
 • 4/Ademhalingsinsufficiëntie bij kinderen onder 16 jaar met tracheo-, laryngo- of bronchomalacie of recidiverende lage luchtweginfecties
 • 5/Motorisch deficit en invalidering als gevolg van:
  • Mononeuropathie (bijvoorbeeld dropvoet, drophand)
  • Motorische of gemengde polyneuropathie
  • Myopathie geïnduceerd door medicatie of door acuut of chronisch contact met toxische stoffen
 • 6/Situaties in het domein van de orthopedie of traumatologie:
  • Wervelbreuk die gedurende minstens drie weken met een gipsverband, een korset of een orthese werd geïmmobiliseerd
  • Bekkenbreuk die gedurende minstens drie weken een immobilisatie of partieel of volledig steunverbod vereist
  • Breuken aan de knieschijf, het tibiaplateau, de humeruskop, de elleboog of intra-articulairebreuken ter hoogte van de ledematen, die gedurende minstens drie weken werd geïmmobiliseerd
  • Luxatie van de elleboog, de heup, de heupprothese, het schoudergewricht of de schouderprothese
  • Ernstige knieverstuikingen met gehele of partiële ruptuur van één of meerdere ligamenten
 • 7/Adhesieve capsulitis (frozen shoulder)
 • 8/Situaties die uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie vereisen:
  • Bewezen neuropathie, zowel bij mannen als bij vrouwen
  • Postoperatieve revalidatie van sfyncter disfunctie na:
   • Radicale prostatectomie of adenomectomie.
   • Totale cystectomie met vervangblaas ingeplant op de urethra bijpatiënten die lijden aan urinaire incontinentie en/of verminderdaandranggevoel.
   • Verwijdering van een deel van het spijsverteringskanaal met behoud vande anale sfincter
   • Verzakking van blaas, rectum of baarmoeder na een chirurgischeingreep.
  • Functionele aandoeningen bij kinderen tot de 16e verjaardag
   • Urinaire aandoeningen die op korte en middellange termijn eenbedreiging vormen voor de hogere urinewegen
   • Encopresis bij kind
 • 9/ Reflex Sympatische Dystrofie type 1 of type 2
 • 10/ Polytraumatismen
 • 11/ Situaties in het domein van de stomatologie
  • Intra-articulaire temperomandibulaire ingreep
  • Tijdens en/of na radiotherapie betreffende de maxillo-faciale zone
  • Na een intra-articulaire of sub-condylaire mandibulaire breukFb-Pathologie De groep van Fb zijn de chronische functionele pathologieën. Hiervoor is er tevens een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden. Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een kalenderjaar.