Sporters met sportgerelateerde zorgvragen die een specialistisch antwoord willen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de recreatiegerichte sporters en de prestatiegerichte/wedstrijdsporters/topsporters. De sportrevalidatie richt zich op de periode vanaf het ontstaan van de blessure totdat de sporter zijn sport hervat op het hoogst haalbare niveau. Het begrip specificiteit staat hierbij centraal, hetgeen zegt dat binnen de grenzen van de belastbaarheid gedaan word wat gevraagd wordt voor zijn/ haar sport. Dit betekent dat de kinesitherapeut in de verschillende fases van herstel van de sporter een verschillende rol speelt, variërend van eerste hulp bij sportongevallen, naar revalidatie in de acute fase tot aan het hervatten van sport op het oude niveau.